Vitajte,

- ak hľadáte liečiteľa - nie som ním, ale ponúkam citlivé a empatické sprevádzanie a podporu, aby ste mohli sami objaviť a uvoľniť príčinu svojej nemoci či nezdaru a mohli si tak znovu umožniť byť zdraví a silní,

- ak hľadáte spasenie - nespasím vás, ale veľmi rád vytváram bezpečný a prijímajúci priestor, v ktorom môžte byť otvorení a úprimní, najmä sami k sebe - nájsť pochopenie a prijatie samých seba,

- ak hľadáte odpovede - nemám ich, ale rád vás podporím v nájdení vlastnej múdrosti a v možnosti byť tak autentickí a pravdiví,

- nenaplním vaše očakávania, ale o to viac vám ponúkam možnosť otvoriť sa pravdivo do seba, vziať zodpovednosť do vlastných rúk a znovu nájsť dôveru, slobodu a radosť v živote.

Akceptovaním týchto bodov si navzájom dávame možnosť byť slobodný, autentický a pravdivý, môžnosť dôverovať si, pochopiť a prijímať sa.

 TIBOR

psychoterapia/koučing

(The Journey Accredited Practitioner)

 

------------

Pozývam Vás na

AHA víkend, v krásnom prostredí Centra Veronika v Hostětíne na Morave. 

kedy? 17. 6. 2016 – 19. 6. 2016 

Viac ďalších dôležitých informácií sa dozviete na našich nových AHA stránkach, tu: www.ahavikend.sk

Sme aj na fb: AHA!víkendy

 

 

--------------

Sme aj na Letáček.cz

Tešíme sa na Vás,
Tibor

 

Novinky

CERTIFIKÁT TERAPEUTA