Psychoterapia

V individuálnych a skupinových terapiách vychádzam najmä z terapeutickej metódy Cesta, Mindfulness - všímavosti,

 Geštalt terapie a Rogeriánskej psychoterapie.