Psychoterapia

V individuálnych a skupinových terapiách vychádzam najmä z Geštalt terapie, metódy Cesta, Rogeriánskej psychoterapie a Mindfulness - všímavosti.