Cena terapie

  • individuálne sedenie - terapia Cesta - 110 eur  / 150 - 170 min. 
  • cena za 5 sedení - 450 eur (90 eur/sed.)

(po dohodnutí termínu si rezervujem potrebný čas a priestor pre klienta, v prípade zrušenia termínu menej ako 48 hodín vopred je storno 60 eur)

 

  • - terapia/konzultácia - 50 eur / 50-60 min.
  • - terapia Cesta pre deti/mládež (od 12 do 16 rokov) -  50 eur / 50-60 min. 
(v tomto prípade je storno za zrušenie termínu menej ako 48 hodín vopred - 30 eur)