Cena individuálnej terapie

  • úvodné terapeut. sedenie  - 110 eur / 120 -150 min. 
  • pokračovanie v  terapii (platí pri intervale sedení min. raz za 2-3 týždne): cena 90 eur/120 min.

(po dohodnutí termínu je rezervovaný potrebný čas a priestor pre klienta, v prípade zrušenia termínu menej ako 48 hodín vopred je storno 60 eur, v prípade zrušenia v deň terapie je storno 90 eur)

  • - kontrola po terapii/konzultácia - 50 eur / 50 min.
(v tomto prípade je storno za zrušenie termínu menej ako 48 hodín vopred - 30 eur, v prípade zrušenia v deň terapie je storno 50 eur)