AHA víkend 2. - 4. 6. 2017

AHA víkend, 2. - 4. jún 2017

(piatok 17,00 - nedeľa 16,00)

Centrum Veronica Hostětín

Téma: Vzťahy s deťmi - AHA RODIČOVSTVO

Víkend je určený pre všetkých súčasných aj budúcich rodičov, starých rodičov, tety, ujov, učiteľov, vychovávateľov...  

Tešíme sa na Vás, 

za AHA tím, Tibor

Viac info tu: https://www.ahavikend.sk/aha-vikend-rodicovstvo/