Cesta pre deti


S deťmi sa pracuje nádherne, sú spontánne, otvorené, majú úžasnú obrazotvornosť a dôveru. Veľmi jednoducho, ľahko a originálnym spôsobom odpúšťajú.

Prostredie, kde prebieha stretnutie je vybavené rôznymi hračkami, deti majú k dispozícii farbičky a papiere na kreslenie, jednoducho ide o to, pripraviť im prostredie, aby sa mohli cítiť príjemne, prirodzene, bezpečne a slobodne.

Princíp práce s deťmi metódou Cesta je založený na filozofii:

DETI SÚ V PORIADKU 

nehľadáme nejakú ich "chybu" či "chorobu"...

popri hraní sa, kreslení a voľnom rozprávaní s deťmi zisťujeme ich citové prežívanie, citlivo, pre ne prirodzeným spôsobom a ich vlastným tempom spoločne odkrývame vnútorný svet, pomenúvame pocity, cez hračky alebo v príbehoch odhaľujeme možnú príčinu - nespracovanú, prípadne potlačenú spomienku alebo zážitok. Prebieha tak celý proces Cesty pre deti - príjemne a prirodzene, každý originálne podľa osobnosti dieťaťa. 

Samotný proces Cesta pre deti vychádza z Fyzickej Cesty a deťom trvá asi 15 - 30 minút, celé stretnutie však môže trvať 1 hodinu, pred samotnou terapiou najprv prebehne asi 20 minútový rozhovor terapeuta s rodičom (rodičmi) dieťaťa.