Čo ponúka metóda Cesta?

Terapia Cesta (The Journey)

možňuje odhaliť a uvedomiť si pravé príčiny rôznych problémov, dospieť k vlastným odpovediam, k pochopeniu. Po osvojení si niektorých metód je výborná ako psychohygiena.

Vďaka pochopeniu a skutočnému odpusteniu dochádza k celkovému uvoľneniu, k liečeniu emocionálnych a fyzických problémov, prichádza k uzdraveniu.

Umožňuje riešiť rôzne problémy ako správanie (utiahnutosť, uzavretosť, nízke sebavedomie, agresivita) fóbie, bloky (v sebarealizácii, v tvorivosti), závislosti, úzkosti, stres, strachy, depresie, problémy vo vzťahoch (rodina, partneri, deti), v pracovnej oblasti, ...

Touto terapiou je možné pomôcť a pracovať aj s deťmi, s nerozprávajúcimi, s ľudmi v kóme, aj v okamžikoch, keď človek cíti, že sa blíži čas jeho odchodu.