Nová rubrika: Reakcie klientov


Vytvoril som novú rubriku: Reakcie klientov. Ďakujem svojim klientom za ich súhlas k uverejneniu ich vlastných zážitkov a skúseností po absolvovaní individuálneho sedenia - terapie Cesta, teším sa, že si tak môžu prečítať tieto zdieľania aj ostatní ľudia. Ďakujem za Vašu otvorenosť a za túto možnosť, Tibor