Nová rubrika: Reakcie klientov


Vytvoril som novú rubriku: Reakcie klientov. Ďakujem svojim klientom za ich súhlas k uverejneniu ich vlastných zážitkov a skúseností po absolvovaní individuálneho sedenia - terapie Cesta, teším sa, že si tak môžu prečítať tieto zdieľania aj ostatní ľudia. Ďakujem za Vašu otvorenosť a za túto možnosť, Tibor

Mgr. Tibor Oros - akreditovaný terapeut

Miesto terapií:
Bratislava, U Vodnára, Mierova ul. č. 116
mapa: www.uvodnara.eu
podľa dohody:
Košice a Brno
+421 918 224 336 tibor.oros.sk@gmail.com