Rôzne metódy terapie Cesta

Terapia Cesta (The Journey)

možňuje odhaliť a uvedomiť si pravé príčiny rôznych problémov, dospieť k vlastným odpovediam, k pochopeniu. Po osvojení si niektorých metód je výborná ako psychohygiena.

Vďaka pochopeniu a skutočnému odpusteniu dochádza k celkovému uvoľneniu, k liečeniu emocionálnych a fyzických problémov, prichádza k uzdraveniu.

Umožňuje riešiť rôzne problémy ako správanie (utiahnutosť, uzavretosť, nízke sebavedomie, agresivita) fóbie, bloky (v sebarealizácii, v tvorivosti), závislosti, úzkosti, stres, strachy, depresie, problémy vo vzťahoch (rodina, partneri, deti), v pracovnej oblasti, ...

Touto terapiou je možné pomôcť a pracovať aj s deťmi, s nerozprávajúcimi, s ľudmi v kóme, aj v okamžikoch, keď človek cíti, že sa blíži čas jeho odchodu.

Cesta pre deti (trvanie cca 1 hod.) upravená forma Fyzickej cesty vhodná pre deti od cca 5 rokov.

Designer proces pre mládež a dospelých (trvanie cca 2,5 až 3 hodiny) obsahuje mnoho účinných terapeutických metód a postupov, ktoré terapeut obmieňa a používa podľa potreby a vhodnosti pre klienta v danom okamihu: Emocionálna Cesta, Fyzická Cesta, Liečba fóbie, Zmeny presvedčení a mnoho ďalších.

Proces Zmyslu života (trvanie cca 2,5 - 3 hodiny) veľmi hlboký proces umožňuje objaviť odpovede na otázky: Prečo tu som? Kto som? Kam idem? Aké je poslanie môjho života?

Proces Manifestácia hojnosti (trvanie cca 3 hodiny) odhaľuje rôzne skryté presvedčenia a bloky, ktoré bránia v osobnom rozvoji, v hojnosti vzťahov, v materiálnom dostatku v živote...).

Ego proces (trvanie cca 3 hodiny) vychádza z typológie Enneagramu, v prvej časti - diagnostika enneatypu klienta. Potom je proces, ktorý umožňuje odhalením stratégií (falošných hier a predstáv o sebe) otvárať cestu k slobodnému prejavu, pravdivosti a úprimnosti k sebe samému a k ostatným.