Seminár Von z beznádeje

Seminár Von z beznádeje je vskutku revolučný seminár: nevnucuje nové spôsoby správania, ktoré len prekrývajú vaše hlboké pocity. Naopak, adresuje skutočné príčiny, ktoré ležia v koreni pocitov skľúčenosti, úzkosti, rezignácie či letargie a nazerá na ne zo širšej perspektívy. Prepracovaná štruktúra semináru a cielené procesy vedú k odhaleniu a vyčisteniu týchto príčin a umožňujú vám znovu sa zhlboka nadýchnuť do slobody a radosti a otvoriť sa životu naplno vo vášni a vedomí svojej vlastnej vnútornej sily. Čítať ďalej...

Seminár sa koná v dňoch 18.-20.9.2015 v hoteli Sorea Regia v Bratislave.

Viac in fo