Víkendový seminár: Aj strach je len pocit

Čo nás čaká na tomto víkende?:
  • Praktická identifikácia tohoto pocitu a jeho programové fungovanie v našich životoch
  • Pozorovanie vplyvu strachu na naše rozhodnutia a sebavedomie
  • Pocit strachu vs typológia osobnosti
  • Bdelá prítomnosť a sebauvedomovanie
  • Prirodzený ľudský potenciál a prirodzené plynutie v našich životoch
  • Praktický nácvik prijímania emócií a "odzbrojenie" katastrofických scénárov
  • Príjemná priateľská atmosféra malej skupiny otvorených ľudí
  • vízia na rok 2018 
  • meditácie a cvičenie, prechádzky v prírode
AKO SA PRIPRAVIŤ? Vnímajte samých seba v nasledujúcich dňoch, napíšte si a prineste svoje osobné výzvy. Aká je tá najdôležitejšia? Na čom chcete tento víkend pracovať, čo chcete uvoľniť, pochopiť? 
 

Seminár sa koná v prívetivom Ekologickom centre v Hostětíne na Morave 

16. - 18. 3. 2018

Cena: 130,- eur obsahuje ubytovanie na dve noci a plnú penziu - vegetariánska strava (55,- eur), organizačné a kurzovné (75,- eur).

Zálohu 60,- eur na rezervaciu svojho miesta pošlite na č. účtu: SK7111000000002925912561

Tešia sa na Vás lektori:  Maťka a Tibor