Niečo o mne

Po absolvovaní všetkých povinných i nepovinných škôl som sa zamestnal v bratislavskej Záchrannej a zdravotnej dopravnej službe. V tejto práci som sa často stretával s bolesťou ľudí, neraz aj s ľudmi v posledných štádiách chorôb, ktorým sa podávali už len opiáty na tíšenie bolesti. Ako v mladom človeku, plnom elánu do života, to vo mne zanechávalo hlboké stopy,  premýšľal som o zmysle života.

Po šiestich rokoch som cítil potrebu zmeniť prácu a tak som prešiel do súkromného sektoru, venoval som sa kreatívnej práci, designu a fotografovaniu. Sloboda v organizovaní svojho pracovného času mi umožnila splniť si svoj sen - venovať sa pedagogike a psychológii, absolvoval som štúdium na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štátnymi skúškami, okrem iných aj zo špeciálnej pedagogiky a psychológie, som zavŕšil magisterské štúdium. I počas tohto obdobia som hľadal odpovede na moje otázky, prečítal som veľké množstvo kníh, navštevoval som rôzne semináre a prednášky.

Jednou z terapeutických metód, ktorá ma spolu s Geštalt terapiou a Rogeriánskou psychoterapiou veľmi oslovila, bola aj metóda Cesta. Rozhodol som sa absolvovať najprv základný seminár (2011), ktorý viedla autorka Brandon Bays. V priebehu ďalšieho roka som potom absolvoval ďalšie semináre v Nemecku a Holandsku. Po nadobudnutí potrebnej praxe a spracovaní prípadových štúdií som získal akreditáciu terapeuta. Keďže ma tento celostný psychoterapeutický prístup nadchol - aj svoju diplomovú prácu som v závere vysokoškolského šúdia venoval možnostiam tejto terapie v prevencii a liečení závislostí (https://is.muni.cz/th/386321/pedf_m/diplomka.pdf)

V súčasnosti sa popri svojej rodine, pôvodnej práci, túlaní po horách a ďalších záľubách, venujem propagácii psychického a fyzického zdravia - organizujem prednášky a víkendové terapeutické semináre (AHAvíkend.sk) venované sebarozvoju a sebapoznávaniu, venujem sa poradenstvu a individuálnym terapiám mládeže a dospelých ako certifikovaný terapeut.

Mgr. Tibor Oros

Knihy

Autoři Brandon Bays a Kevin Billett, kteří spolu každý rok vedou po celém světě více než třicet seminářů Cesty, nabízejí pokrokový, život transformující proces, který vám dá šanci probudit se do nejhlubšího potenciálu vaší duše.
Knihu lze zakoupit v eshopu evolution.cz, cena: 229,-  

 

Toto je kniha o svobodě v jejím nejpravdivějším a nejhlubším smyslu, o svobodě na všech úrovních našeho bytí. Toužili jste někdy prožít nekonečný potenciál vašeho vlastního Já a otevřeně zažít přirozenou radost, svobodu a pokoj v jádru vaší bytosti?
Knihu lze zakoupit v eshopu evolution.cz, cena: 209,- 

 

Brandon Bays, autorka bestseleru Cesta, v této knize ukazuje, jak je možné její výjimečnou a inspirující metodu využít k pomoci dětem. Cesta se zrodila z autorčiny vlastní zkušenosti. Během šesti a půl týdne se bez léků a operací zbavila velkého nádoru.
Knihu lze zakoupit v eshopu evolution.cz, cena: 209,-  

 

 

Když našli Brandon Bays v děloze velký nádor, vydala se na neobyčejnou cestu. Rozhodla se uzdravit přírodní cestou. Nebrala žádné léky, nepodstoupila operaci a o šest a půl týdne později nádor zcela zmizel.
Knihu lze zakoupit v eshopu evolution.cz, cena: 209,-